Des del 3 d’agost fins al 5 de setembre exposo un parell de peces a la col·lectiva de set escultors, com bé diu el títol, que es fa a la galeria amiga Art i Gent d’aquí Argentona.  Les peces, que són fetes expressament per aquesta exposició, segueixen la línia de la presentada al concurs d’escultura de la Fundació Vila Casas, on el mòdul d’una cara com a element principal de treball  és utilitzat per comunicar les reflexions nascudes a partir de l’actual situació de crisi.

“Fora del sistema” és una peça mural  amb una seriació de cares numerades consecutivament i de manera aleatòria n’hi ha hagut algunes que han estat extretes, desenganxades. La idea de la que parlo en aquesta peça va néixer al veure pel telenotícies que la suposada bona notícia de la reducció del nombre de parats en el país amagava una molt mala notícia, i és que la reducció de l’atur era provocada perquè hi havia hagut gent que havia sortir del sistema, que ja no rebien cap mena d’ajuda, no contaven en cap llista, treballaven en negre, etc etc. Un lamentable fet més que ens ha portat aquesta situació i cal deixar-no mostra.

“Abocador d’expectatives” és una peça en forma de contenidor amb una base quadrada de 30 cm i una alçada de 100cm plena de fragments del mòdul de la cara trencats, llençats, descartats. La idea surt arrel d’una conversa entre amics reflexionant sobre la nostra generació, la que era la més preparada deien, que teníem molts estudis, que havíem d’assolir grans reptes, tenir grans sous… Tot això abans de la crisis clar… Ara cal deixar enrere totes les expectatives i conformar-nos amb el que hi ha i hi haurà.  

En aquest link http://art-kimqueralt.blogspot.com.es/2012/08/7-escultors-peces.html hi ha les imatges de l’exposició complerta que per suposat us convido a gaudir en directe.